STYRELSE & STADGAR

STYRELSE 2022/23

Fred Gatzen (ordförande)
Karin Andersson (sekreterare)
Lotta Pettersén (kassör)
Birgitta Lovén (vice orförande)
Charlie Follin (ordinarie ledarmot)
AnnKatrin Nalin (suppleant)
Lotta Frost (suppleant)