Madeleine Sandell


Väsen

 

Som scenograf och utställningsformgivare arbetade jag stort och med en tydlig läsart.

Efter att jag lämnat Stockholm och bosatt mig i Vingåkers kommun, har jag arbetat som bildkonstnär. Bilderna/föremålen är ofta detaljrika. 

Min utbildning har jag fått på Beckmans, Konstfack och Dramatiska Institutet.

Madeleine Sandell

Tel: 070-828 08 07
mzsandell@gmail.com